Παναγιώτης Εμμ. Μάτσης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος - Οφθαλμοπλαστικός

Υψηλάντου 36,
Κολωνάκι, Αθήνα
T: 210 7253776
E: panagiotismatsis@gmail.com

Κερατόκωνος

Γενικές Πληροφορίες

Πρόκειται για βλάβη στον κερατοειδή (ο εξωτερικός κυκλικός και διαφανής ιστός του ματιού με την μεγαλύτερη διαθλαστική δύναμη). Η βλάβη προκαλεί λέπτυνση και εκτάνυση δηλαδή παραμόρφωση της σφαιρικής επιφάνειας του ιστού. Οι ακτίνες φωτός που τον διαπερνούν παραμορφώνονται με αποτέλεσμα η εικόνα που αντιλαμβάνεται ο ασθενής να είναι εξαιρετικά θολή.

Η βλάβη μπορεί να είναι προοδευτική, σπάνια εμφανίζεται πριν την εφηβεία και ο βαθμός της παρμόρφωσης ποικίλλει σε κάθε ασθενή.

Η αιτία που προκαλεί τον κρατόκωνο είναι άγνωστη. Πιθανολογείται ότι παίζουν κάποιο ρόλο υποτροπιάζουσες αλλεργίες και κληρονομικοί πράγοντες.

Οι υπάρχουσες θεραπευτικές μέθοδοι (cross linking , μεταμόσχευση) βοηθούν και σταθεροποιούν την βλάβη. Η εφαρμογή ειδικών φακών επίσης μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Πάντως καλή όραση δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί.

Θεραπεία του κερατόκωνου

Η πρώτη θεραπευτική αγωγή

αφορά την εφαρμογή ημίσκληρων φακών επαφής (ορισμένοι ασθενείς με πρώιμες βλάβες μπορεί να ρησιμοποιήσου μαλακούς φακούς). Η χρήση τους επιβάλλει τον καλό καθαρισμό για αποφυγή μολύνσεων . Ατυχώς έχει διαπιστωθεί, ότι οι φακοί ναι μεν βελτιώνουν την όραση δεν επιβραδύνουν όμως την εξέλιξη της βλάβης. Ενα 10-20% των ασθενών με κερατόκωνο παρουσιάζουν σε βάθος χρόνου σημαντικλη εκτάνυση και λέπτυνση του κερατοειδούς στο σημείου της βλάβης με συνέπεια οι φακοί επαφής να μην διορθώνουν τις παραμορφώσεις .

Η επόμενη θεραπευτική επιλογή

είναι η μέθοδος cross linking όπου με τον συνδυασμό υπεριώδους ακτινοβολίας και βιταμίνης Β “σκληραίνει ” ο ιστός. Αν η μέθοδος δεν επαρκεί, τοποθετείται μόσχευμα κερατοειδούς από άλλο δότη. Η ανάρρωση μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς διαρκεί περίπου 18 μήνες. Υπάρχει δε η πιθανότητα να χρειάζεται πάλι εφαρμογή φακού επαφής για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή όραση. Η μεταμόσχευση λοιπόν δεν είναι το μέσον για τέλεια όραση ή απαλλαγή από φακούς επαφής. Παρ’όλο που το 90% των μεταμοσχεύσεων είναι επιτυχείς, υπάρχει ο κίνδυνος απόρριψης του μοσχεύματος.